Skip to content

Акт це документ

Скачать акт це документ PDF

Акти складаються з різних причин. actum — документ), тобто, документ, який засвідчує (задокументовує) якусь дію. Письмовий акт, акт посвідчує факт, який має юридичне значення або підтверджує право на будь-що (наприклад, заповіт, договір, диплом про освіту).

Офіційний документ, запис, протокол, що має юридичну силу. 7 Охарактеризуйте констатуючу частину акта. 3 Які є правила оформлення комерційних актів?

Примітки до Акту: Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події. Акти бувають законодавчі та адміністративні. Вони можуть мати різне призначення. Акт - це. Попередня ◈ Наступна. Дивитися що таке "АКТ" в інших словниках: акт - акт / морфемная-орфографічний словник.

АКТ - (фр. Acte, від лат. Actum діяння, справа).  Actum документ) офіційний документ видається державним органом, посадовою особою в межах їх компетенції в встановленої законом формі (закон, указ, постанова) і має обов'язкову силу. Юридичний акт видається в заздалегідь Політологія. Скачати зразок акту. Акт оцінки вартості майна. _найменування юридичної особи). (надалі іменується “Підприємство”) станом на “___” _ _ р.

Акт (від лат. actus — дія; лат. actum — документ), тобто, документ, який засвідчує (задокументовує) якусь дію. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів наприклад акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей.

Офіційний документ, запис, протокол, що має юридичну силу. Залежно від предмета і рівня, на якому він складається, та його змісту розрізняють: державні, міждержавні, нормативні, внутрішні акти. АКТ Фармацевтична енциклопедія. В іншомовному словнику за редакцією Л.О.Пустовіт зазначено, що «документ» це: 1. Письмовий акт, що посвідчує факт, який має юридичне значення або підтверджує право на будь-що (наприклад, заповіт, договір, диплом про освіту). 2. Офіційне посвідчення особи (паспорт, трудова книжка тощо).

3. Історично-достовірне письмове джерело. У тлумачному словнику (укладачі В.В.Яременко, О.М.Сліпушко) подаються такі значення цього терміна. Акт - це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Акт - це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом.

Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом.

визначення. Воно міститься в й статті ГК. згідно з нормою акт передавальний - це документ, що містить положення про спадкоємство за всіма зобов`язаннями юрособи щодо його боржників і кредиторів, в тому числі оспорювані сторонами. У ньому також встановлюється порядок визначення переходу активів і прав на них при зміні.

rtf, djvu, djvu, fb2